เรียนรู้ความหมายของคำว่า อาบัติ จากหนังผีระทึกขวัญเร็วๆนี้

ความหมายของคำว่า อาบัติ

ความหมายของคำว่า อาบัติ

อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์หนังผีระทึกขวัญสั่นประสาท ของค่ายหนังคุณภาพชื่อดังสหมงคลฟิลม์อินเตอร์เนชั่นแนลและบาแรมยู ก็จะถึงกำหนดเข้าฉายแล้วในวันที่ 15 ตุลาคม ทุกโรงหนังชั้นนำทั่วประเทศที่ก่อนหน้านี้เกิดเป็นกระแสดราม่าชามโต ปรากฏตามสื่อต่างๆทั้งในโลกโซเชียวก็ดี ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีถึงการออกมาเรียกร้องของนายกสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา(สนพ.) และภาคีเครือข่ายองค์กรพุทธ ที่ต่างตบเท้าออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้มีการทบทวนการฉายหนังผีระทึกขวัญเรื่องดังอย่าง อาบัติ ที่ต่างแสดงความคิดเห็นถึงความไม่สบายใจต่อเนื้อหาหลักของหนัง ที่มุ่งเน้นการตีแพร่ถึงความจริงในสังคมของการทำผิดพระวินัย อันเป็นกฎหมาย เป็นเครื่องควบคุมของพระภิกษุสงฆ์สามเณร การทำผิดพระวินัยเรียกว่า อาบัติ พระภิกษุที่อาบัติต้องรับโทษหนักเบาตามความรุนแรงของอาบัติที่กระทำซึ่งเนื้อหาดังกล่าว อาจจะเข้าข่ายการหมิ่นเหม่หลักทางพระพุทธศาสนาสร้างความเกลียดชังให้กับประชาชนชาวพุทธและไม่จรรโลงสังคมใดๆ แต่หากเราลองมองย้อนกลับไปถึงที่มาและที่ไปหลายต่อหลายคนอาจจะยังคงไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า อาบัติ ซึ่ง ณ ปัจจุบันเราต่างก็เคยได้ยินคำเหล่านี้มาอย่างหนาหูและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจความหมายของมันอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ ทั้งๆที่เรานั้นเป็นพุทธศาสนิกชนคนไทยแต่กลับไม่มีความรู้และความเข้าใจขั้นพื้นฐานในหลักธรรมคำสอนเลย ซึ่งแท้จริงแล้วคำว่า อาบัติ นั้นไม่ได้หมายถึงหรือกล่าวถึง ความผิดทางสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้น หากแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่านั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มอรรถรสในการชมหนัง เราไปเรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่า อาบัติ จากหนังผีระทึกขวัญ อาบัติ ที่เวรย่อมระงับด้วยการจองเวร!!

หนังอาบัติ

อาบัติ มีที่มาเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่า อา+ปตติ ซึ่งแปลความหมายได้ว่า ตกลงไป, รุดไป, ลื่นลงไป หมายถึง โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดสิกขาบทหรือข้อห้ามแห่งภิกษุ, การต้อง, การล่วงละเมิด ซึ่งความผิดของการละเมิดสิกขาบทนั้นยังสามารถแยกประเภทหนักเบาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติชั้นไว้ หากเป็นความผิดขั้นสูงสุดเป็นการกระทำผิดขั้นร้ายแรง เรียกว่า ปาราชิก รองลงมาตามลำดับคือ สังฆาทิเสส, อนิยต, นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ,ปาจิตตีย์, ปาฏิเทสนียะ, เสขิยะ และข้อปลีกย่อย ซึ่งบัญญัติแต่ละข้อก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันไปอีกเช่นกัน หากแต่เมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งต้องอาบัติ กระทำความผิดพระวินัยที่ได้ถูกบัญญัติไว้ ก็ให้ถือว่าภิกษุรูปนั้นไม่บริสุทธิ์ต้องแก้อาบัติให้ตนนั้นกลับมามีความบริสุทธิ์ในศีลเสียก่อน หากยังไม่แก้อาบัติก็จะไม่สามารถร่วมกระทำสังฆกรรมอันใด กับภิกษุสงฆ์องค์อื่นๆ โดยเด็ดขาดถือเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ซึ่งการไม่กระทำความผิดข้อใดๆนั้นก็ให้ถือว่าเป็นการรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั่นเอง ซึ่งโทษแห่งพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ปลงอาบัติเมื่อได้กระทำความผิดทางพระวินัยนั้น โทษคือการถูกตำหนิติเตียน หาความสงบสุขไม่ได้จิตใจร้อนลุ่มหม่นไหม้ดั่งไฟกำลังแผดเผา แม้จำพยายามบำเพ็ญเพียรถือศีลสมณะธรรมอันใดก็ไม่มีทางที่จะบรรลุได้ หากไม่ปลงอาบัติเท่ากับว่าไม่แก้ไขความผิดนั้นๆ ซึ่งมีตัวอย่างของพระภิกษุสงฆ์ที่ไม่ยอมปลงอาบัติแก้ไขในความผิดนั้นถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า พระภิกษุสงฆ์องค์นั่นย่อมไปเกิดเป็นดิรัจฉานต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้เป็นอาบัติเพียงเล็กน้อยแต่ก็มีโทษผลแห่งกรรมที่ร้ายแรงเหตุจากศีลที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเอง ซึ่งหนังผีระทึกขวัญเรื่องนี้ ผู้กำกับหญิงคนเก่งอย่างสาว ฝน-ขนิษฐา ขวัญอยู่ ได้หยิบยกเอาประเด็นของความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมระหว่างพระภิกษุสงฆ์กับสีกา ที่กระทำความผิดพระวินัยขั้นร้ายแรง ซึ่งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้เรียกว่า อาบัติ ในขั้นปาราชิกซึ่งถือเป็นอาบัติขั้นร้ายแรงที่สุดในพระวินัยสงฆ์ คำว่าปาราชิก นั้นแปลความหมายได้ว่า ผู้ผ่าย พระภิกษุสงฆ์องค์ใดต้องขั้นปาราชิกต้องขากจากความเป็นพระทันที ไม่ว่าจะทำการบวชไม่อีกกี่ครั้งก็ถือว่าไม่ใช่พระไม่สามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้อีกจนหมดลมหายใจ

อาบัติ

ขั้นปาราชิกนั้นมีความผิดที่เข้าข่ายตามหลักบัญญัติอยู่ 4 ข้อนั่นคือ

  1. การฆ่ามนุษย์ พรากชีวิตจากกายอันนำไปสู่ความตาย
  2. การขโมยถือเอาทรัพย์ หลอกเอาทรัพย์ ในสิ่งของที่ไม่ใช่ของตน
  3. การร่วมเพศร่วมประเวณีกับมนุษย์เพศหญิงรวมทั้งสัตว์เดรัจฉานเพศเมีย เรียกว่าการเสพเมถุน
  4. การอวดอ้างในการอวดอ้างในฤทธิ์ หลงในฤทธิ์ โอ้อวดในสิ่งที่ตนรู้ไม่จริง บรรลุไม่จริง

หากพระภิกษุสงฆ์กระทำความผิดเข้าข่ายในข้อใดข้อหนึ่ง ก็ให้ถือว่าปาราชิกมีผลให้ขาดจากความเป็นพระสถานเดียว ซึ่งผู้กำกับหญิงอย่างสาวฝน ก็ได้นำหัวข้อเหล่านี้มาเขียนและพัฒนาขัดเกลาจนกลายมาเป็นบทหนังของหนังผีระทึกขวัญอย่าง อาบัติ อยู่หลายปี ที่แม้แต่เธอเองถึงกับออกปากว่าเขียนไปหลอนไปที่ไม่กล้าแม้แต่จะดูหนังเรื่องนี้เพียงคนเดียว

ข่าวอาบัติ

อาบัติ หนังผีระทึกขวัญที่ไม่ได้มีดีแค่เพียงความหลอนระทึกอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่เป็นหนังที่สามารถสอดแทรกสาระความรู้ หลักธรรมคำสั่งสอนการรู้จักผิดชอบชั่วดีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปถือเป็นหัวใจของหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ที่ถูกสอดแทรกและนำเสนอออกมาได้อย่างแยบยล ให้ผู้ชมคนดูได้วิเคราะห์และเกิดการคิดตามถึงความเหมาะสมของเนื้อเรื่องและตัวละคร ว่าสุดท้ายนั้นไม่ว่าจะเป็นใครเราต่างก็หลีกหนีเวรกรรมไม่พ้นเช่นกัน

No related posts.