รู้ไหมว่า งู ในแม่เบี้ยความจริงแล้วหมายถึงอะไร

งู ในแม่เบี้ย
งู
งู

เป็นการถกเถียงกันในหมู่นักวิจารณ์และผู้ชมหนังว่า งู มันมาเกี่ยวข้องได้ยังไงในหนังแม่เบี้ยและงูคืออะไรกันแน่ บ้างคนก็หาว่างูเป็นวิญญาณบรรพบุรุษของเมขลาหรือบ้างก็ว่าเป็นจิตสำนึกในคุณงามความดีของเมขลา โดยความหมายลึกเกี่ยวกับ งู ที่ผู้ประพันธ์ได้ซ่อนเอาไว้ภายใต้ตัวอักษรอันสลวยวิจิตรบรรจงของเขามันคืออะไร

งู ใน แม่เบี้ย
งู ใน แม่เบี้ย

ตามคติของมนุษย์  งู เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากมีความน่ากลัวเป็นสัตว์ที่ดุร้าย โดยในพระคัมภีร์ไบเบิลก็กล่าวถึงเรื่องของ งู ในสวนอีเดนซึ่งพรากความบริสุทธิ์ไปจากอาดัมและอีวา ส่วนในประเทศไทย งู คือ งูใหญ่ หรือ พญานาค เป็นสัตว์ที่ทรงพลังอำนาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของคนในประเทศเรา เป็นสัตว์ในพุทธคติ เป็นเทพเทวาผู้ที่คอยปกป้องพุทธศาสนาของเรายังเป็นผู้ปกป้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังเป็นสมณเพศในการของบวชนาค

ไม่ว่า งู จะถูกตีความหมายไปในทิศทางใด ความน่าสะพรึงกลัว ความลึกลับ และอำนาจอันทรงพลังแห่งพิษร้ายก็ยังเป็นคุณสมบัติที่ปรากฏอยู่ในตัวของ งูนั้นเอง